Mobiliteit

Het achtkoppige team van Mobiliteit is verantwoordelijk voor vijf online vakbladen die elke werkdag het laatste nieuws, interessante achtergrondverhalen en relevante interviews publiceren. Daarnaast verzorgen we een groeiend aantal beurzen, congressen, tv-uitzendingen, webinars en kennismiddagen.

De titels van Mobilitiet richten zich op verschillende sectoren waarin elke dag van alles gebeurt. Uiteraard volgen we niet alleen het laatste nieuws over belangrijke thema’s en onderwerpen, maar zorgen we met eigen verhalen ook voor toegevoegde waarde voor de professionals die onze vakbladen lezen. Met online en fysieke evenementen zorgen we bovendien voor extra verdieping, zodat de deelnemers weten wat er speelt én ze de uitdagingen die spelen het hoofd kunnen bieden.

TaxiPro.nl richt zich op het Nederlandse zorgvervoer, de markt voor consumententaxi’s en de touringcarsector en sinds begin 2020 is er met TaxiPro.be ook een Belgische variant van deze vaktitel. OVPro is er voor de professionals in het openbaar vervoer en VerkeersNet voor vervoerskundigen en het behandelen van de grote mobiliteitsvraagstukken. Het nieuwste vakblad in ons team is Infrasite, dat schrijft over en voor de grond-, weg- en waterbouw en de brede infrasector. Vaste fysieke evenementen op de agenda zijn Taxi Expo, OV Expo, het MaaS Congres, het Congres Laadinfra en diverse kleinere kennisbijeenkomsten.

De transitie van fossiele brandstoffen naar elektrisch of waterstof aangedreven voertuigen hebben grote impact op onze nieuwstitels en events. Inmiddels zijn we met team Personenvervoer, Verkeer & Infra als geen ander in staat te anticiperen op grote veranderingen en nieuwe kansen te benutten.’

Jasper Rodenhuis
Business Unit Manager Mobiliteit

VerkeersNet.nl

Hoe richt je een 30 kilometerweg zodanig in dat automobilisten zich ook echt aan de snelheid houden? Waar horen snorfietsen thuis: op de rijbaan of op het fietspad? Kan een MaaS-app ervoor zorgen dat de forens voortaan met het OV naar zijn werk komt? En hoe realiseer je een autoluwe binnenstad? Dat zijn maar enkele voorbeelden van vraagstukken rondom (stedelijke) mobiliteit die dagelijks aan bod komen op VerkeersNet.

Met actuele nieuwsartikelen, diepte-interviews, opvallende onderzoeken, interessante webinars en aansprekende verhalen houden wij verkeerskundigen en andere mobiliteitsexperts op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer. Door kennis en ervaringen te delen willen wij vervoerskundigen helpen bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden en het bereikbaar houden van Nederland en België.

Die kennisuitwisseling wordt fysiek voortgezet op het MaaS Congres dat VerkeersNet twee keer per jaar organiseert en waar we overheden, vervoerders, serviceproviders, leasemaatschappijen, politici en toeleveranciers bij elkaar brengen. Zowel in de drukke steden als in de minder bevolkte gebieden liggen namelijk flink wat uitdagingen op het gebied van mobiliteit en Mobility as a Service zou deel kunnen uitmaken van de oplossing. Zo dragen wij ons steentje bij om de bereikbaarheid en leefbaarheid in Nederland naar een hoger plan te tillen.

TaxiPro.nl

TaxiPro.nl is het platform waar vakmensen uit de taxi- en touringcarbranche dagelijks op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op de sector. Dit wordt gedaan met nieuwsartikelen, achtergrondverhalen, interviews en opiniestukken. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere het contractvervoer, de straattaximarkt, touringcarvervoer, duurzaamheid, innovatie en ondernemen.

Naast de nieuwswebsite is er maandelijks een uitzending van TaxiPro TV te zien. Middels studio-interviews en video-items wordt er dieper ingegaan op actuele thema’s. De meest relevante en belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse zorgvervoer komen ook uitgebreid aan bod op het jaarlijkse Nationaal Congres Contractvervoer in Expo Houten. Tal van specialisten praten de deelnemers erover bij. Het congres is een onderdeel van de Taxi Expo, een vakbeurs en netwerkdag waar exposanten het publiek kennis laten maken met hun nieuwste producten en diensten.

OVPro.nl

OVPro.nl zorgt ervoor dat professionals in de openbaar vervoersector dagelijks worden geïnformeerd over alle ontwikkelingen op het gebied van OV. Het doel is om handvatten aan te reiken voor verdere professionalisering van de sector. Dat gebeurt niet alleen met nieuws, achtergrondverhalen, onderzoeken en interviews, maar ook door kennisuitwisseling en netwerkmogelijkheden tijdens evenementen.

Mensen die werken bij vervoerders, overheden en toeleveranciers blijven via OVPro.nl op de hoogte van actuele ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van de transitie naar zero emissie openbaar vervoer. Andere onderwerpen waar veel aandacht naar uitgaat zijn concessiewisselingen en de zoektocht naar een nieuwe balans bij het aanbesteden van deze concessies, maar ook de plek die de OV-sector inneemt in het landschap van veranderend reisgedrag en de opkomst van deelmobiliteit. Vanuit alle kanten wordt een frisse blik geworpen op de oplossingen voor deze uitdagingen.

Elk jaar organiseert OVPro.nl naast webinars een fysiek congres waarin met tal van sprekers dieper wordt ingegaan op een of meer actuele thema’s. Eens in de twee jaar wordt de vakbeurs OV Expo gehouden, een vakbeurs en netwerkdag waar exposanten hun nieuwste producten, technieken en diensten tonen en demonstreren.

Infrasite.nl

De Nederlandse infrasector voert een brede waaier aan activiteiten uit. Met Infrasite.nl richten we ons binnen dat geheel op een aantal belangrijke thema’s waarin volop ontwikkelingen plaatsvinden. Dan gaat het bijvoorbeeld om verduurzaming, veiligheid, personeel, uitstootvrij werken en de energietransitie.

Infrasite.nl draait al een hele tijd mee als online vakblad. Sinds het eind 2020 onderdeel werd van ProMedia, ligt de focus naast nieuwsvoorziening op eigen verhalen. Dat zijn bijvoorbeeld beschrijvingen van projecten, verslagen van bijeenkomsten en interviews met ondernemers en deskundigen. Onderwerpen die vaak aan bod komen zijn wegen, waterbouw, energie, objecten (zoals bruggen en tunnels), aanbestedingen, beleid en meer.

Er wordt daarnaast volop gewerkt aan evenementen waarmee de kennis van de lezers verder kan worden verdiept. In dat verband vinden er regelmatig webinars, congressen en vakevenementen plaats.

TaxiPro.be

Een kleine, maar dynamische sector. Dat is wat de Belgische markt voor taxi- en touringcarvervoer kenmerkt. De vakmensen uit deze bedrijfstak kunnen, om op de hoogte te blijven, elke werkdag een beroep doen op TaxiPro.be.

Dit jonge vakblad is de eerste uitgave van team Personenvervoer, Verkeer & Infra die zich op een doelgroep buiten Nederland richt. En met succes, want TaxiPro.be heeft snel een vaste plek veroverd bij duizenden chauffeurs en ondernemers. Ook toeleveranciers, belangenorganisaties en beleidsmakers weten het vakblad goed te vinden.

TaxiPro.be wordt onder aansturing van het vaste redactieteam gemaakt door een klein team van betrokken freelancers. Zij wonen en werken zelf in België en zitten dus dicht bij het vuur. In de nabije toekomst zullen vanuit TaxiPro.be evenementen worden georganiseerd, zoals congressen en netwerkbijeenkomsten.

Onze publicaties