ProMedia partner Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

Partners klimaatalliantie. Foto: ZHB, 2023.
Partners klimaatalliantie. Foto: ZHB, 2023.

[Rotterdam, 18-04-2023] – Bedrijven en organisaties die zich sterk maken voor een leefbare en bereikbare stad en regio Rotterdam zijn partner van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Ook ProMedia is toegetreden. Met elkaar vertegenwoordigen de 68 partners meer dan 100.000 medewerkers in de regio. Doel is het verduurzamen van het woon-werk en zakelijk verkeer en het halveren van onze CO2-uitstoot in 2030.

Veel alternatieven

Om het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer te verduurzamen zijn er tal van opties: thuiswerken, fietsen, met de e-bike, e-scooter, gebruik van deelvervoer, openbaar vervoer of de e-auto. Initiatiefnemer is de gemeente Rotterdam die als werkgever ook deelneemt als partner, uitvoeringsorganisatie is Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB). Werkgevers die aan de slag gaan worden door mobiliteitsmakelaars van ZHB ondersteund. En natuurlijk inspireren de partners elkaar.

Open mind

De nieuwe partners werden verwelkomd op de Erasmus Universiteit Rotterdam, ook de EUR is partner van de Klimaatalliantie. Gastspreekster Helga van Leur verwoordde het als volgt: “Veranderen is niet altijd makkelijk maar als je start met de vraag “Hoe werkt dat?” gaat er een wereld voor je open waarin je allerlei mogelijkheden ziet in plaats van obstakels.”

Alle informatie over de Klimaatalliantie en de partners staat hier.